nicoBLOC Logo

Maximala chanser genom minimala abstinensbesvär.

Försök med tusentals rökare under tio års tid har visat att nicoBLOC minimerar dina abstinensbesvär och maximerar dina chanser att sluta röka.


Oavsett om det här är ditt första försök, eller om du redan har försökt att sluta röka men misslyckats så har vi ett lugnande besked: Vi kommer att berätta för dig om det enkla sättet att sluta röka.Cigaretter är oerhört beroendeframkallande.

Att sluta tvärt kan därför vara ett av de svåraste sätten att ta sig an problemet. Men varför inte sluta på samma sätt som du en gång började? en cigarett åt gången. nicoBLOC använder sig av metoden gradvis reduktion som låter dig trappa ned på rökningen gradvis samtidigt som ditt intag av nikotin (och tjära) reduceras


nicoBLOC är enkelt att använda och innehåller endast naturliga ingredienser som kan "fånga" upp till 99 % av det nikotin och den tjära som finns i cigaretten... under tiden du röker!

nicoBLOC Video

©2013 Anthrop Pharma